EIGENIK.NL Zwolle . tel. 06 - 362 07 484

Eigen Ik Coaching - Zuiderkerkstraat 23 - 8011HE Zwolle - 0636207484 - info@eigenik.nl

 

 

Eeu

MatriXmethode.

 

 

Waarvoor bedoeld

De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop en is een praktische behandelwijze

die snel en effectief afrekent met problemen.

Deze coaching techniek kan worden ingezet bij leerproblemen, gedragsproblemen,

mentale problemen of emotionele problemen.

 

Uitgangspunt

Uitgangspunt bij de MatriXmethode is de interne strategie die mensen zelf hebben ontwikkeld.

Als problemen ontstaan, blijkt vaak dat die strategie niet werkt of zelfs het tegendeel bereikt.

Dan is het van belang deze strategie te vervangen en er één te vinden die beter,

makkelijker en sneller werkt.

De MatriXmethode gaat niet eindeloos op zoek naar de oorzaak van een probleem,

maar werkt effectief en praktisch aan een oplossing.

 

Het doel

Het doel van de behandelwijze is het zelf aanpakken en oplossen van de problemen,

door gebruik te maken van de eigen kracht, kwaliteiten en potentieel.

Zo kunnen mensen met leerproblemen hun eigen, unieke manier van informatieverwerking vinden,

die aansluit bij hun specifieke behoeften.

Daardoor zijn zij beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken,

op te slaan en weer te gebruiken.

 

MatriXcoach

Ik ben een gecertificeerd MatriXcoach en werk al jaren met kinderen en volwassen om leerproblemen,

emotionele problemen, volle hoofden en angsten op te ruimen.

 

 

EIGENIK.NL

 

 

 

Extra informatie over :

 

 

Leren hoe te leren lees meer

 

 

Hoofd opruimen lees meer

 

 

Angsten lees meer

 

 

Emotionele blokkades lees meer

 

 

Stoppen met roken lees meer