EIGENIK.NL Zwolle . tel. 06 - 362 07 484

¬ĀEigen Ik Coaching - Zuiderkerkstraat 23 - 8011HE Zwolle - 0636207484 - info@eigenik.nl

 

 

Eeu

Werkwijze.

 

 

Intake.

Het eerste contact, vaak telefonisch, is om te kijken wat ik voor uw kind/puber kan betekenen. De volgende stap is het intakegesprek.

Voorafgaande aan dit gesprek ontvangt u een vragenformulier.

Tijdens het intakegesprek kunt u als ouder(s) uw verhaal kwijt en bespreken wij het vragenformulier.

U krijgt als ouders dan ook een indicatie van de benodigde aantal sessies. De intake is bij voorkeur met beide ouders en kan desgewenst aan huis gebeuren.

Na het intakegesprek volgt de eerste afspraak met u en uw kind.

 

Coaching.

Tijdens de eerste kennismaking met uw kind bespreken we de mogelijkheden en het plan van aanpak. Hierbij kan het zijn dat de hulpvraag van U en uw kind verschilt. In dat geval ga ik eerst met de vraag van uw kind aan de slag. Heeft uw kind zijn/haar doel bereikt, dan bekijken we of de hulpvraag van u als ouder nog van toepassing is.

 

Evaluatiegesprek.

Na enkele sessies volgt een evaluatiegesprek met U en uw kind.

Dit kan een tussentijds- of een eindgesprek zijn. Wij bekjken samen of het doel is bereikt en of er nog verdere begeleiding nodig is.

 

Methodes/Werkvormen :

 

MatriXmethode.

Methode Matheij. (De Reis naar Binnen).

Methode Coachee.

Rationele Effectiviteits Trainingen (RET)

Speltherapie (creatieve werkvormen als spel, tekenen,

rollenspellen, poppenspel, visualiseren etc.)

Meditatie en ademhalingsoefeningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENIK.NL

 

 

 

De reis naar Binnen lees meer

 

 

Methode Coachee lees meer