EIGENIK.NL Zwolle . tel. 06 - 362 07 484

Eigen Ik Coaching - Zuiderkerkstraat 23 - 8011HE Zwolle - 0636207484 - info@eigenik.nl

 

 

Eeu

 

 

Een vol hoofd

Dagelijks gebruiken we ons hoofd voor het opnemen, verwerken, opslaan en weer gebruiken van informatie, die we op elk moment van de dag binnenkrijgen.

Wanneer je hoofd vol is, is het lastig om informatie op te nemen en te verwerken, laat staan om het ook nog ergens op te slaan.

Uitspraken als : druk in mijn hoofd zijn, er kan niets meer bij, het zit er wel, maar…. horen we dagelijks om ons heen.

Maar hoe krijgen wij ons hoofd weer helder en geordend.

Met behulp van de MatriXmethode.

 

 

 

Het Resultaat

 

Zo kunnen mensen hun eigen, unieke manier van informatieverwerking vinden, die aansluit bij hun specifieke behoeften.

Daardoor zijn zij beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken.

Coaching van een vol hoofd is een éénmalige coaching.

Eenmaal opgeruimd is het opgeruimd. Zelf blijven toepassen en het resultaat zal blijvend zijn.